Dívčí skautský oddíl Vlaštovky

Náš oddíl se schází na pravidelných schůzkách v klubovně vždy ve čtvrtek od 17 do 18.30 hod.  Každý měsíc vyrazíme na výpravu jednou jednodenní, podruhé víkendovou.

Vůdkyní oddílu je Eliška Kleinová - Elza a na tvorbě programu se velkou měrou podílí i oddílové rádkyně Paťa a Bára.

Co je to skauting?

 

Český skaut - Junák - je výchovná organizace, která se společně s rodiči a školou snaží kladně působit na dítě a vychovat z něj dobrého člověka. Jako největší organizace mládeže v České republice nabízí zajímavou náplň volného času pro mládež od šesti let. Přitažlivou formou hry se děti učí čestnému jednání, samostatnosti, životu ve společnosti svých vrstevníků, mnoha dovednostem, objevují společně se svými kamarády krásy přírody a svého okolí. 

 

Mezinárodní hymna skautek

1.

Na modré vlajce nám nad hlavou

jako jasné slunce plá,

Trojlístek zlatý a připomíná službu,

kterou skautka má.

Lásku rozdávat, všechněm pomáhat je jasný ideál.

Hlavu nahoru, jdeme k obzoru,

[: Jdem výš a dál! :]

2.

Ten obzor, to je náš svět,

kde jen čistá láska zní,

kde rozkvétá jen přátelství květ

a pravda vítězí.

Úsměv rozdávat, dobrem pomáhat je skautek ideál.

Hlavu nahoru, jdeme k obzoru,

[: Jdem výš a dál! :]

    Robert Baden-Powell

Olave Baden-Powell

 Antonín Benjamín Svojsík